การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 และการจัดนิทรรศการ ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

20-24 ก.ค. 2565) นางปาลิดา พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ นางธิษารัตน์ หล้าพรหม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 และการจัดนิทรรศการ ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) 2. การแข่งขันประกวดโครงงานสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3. การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยม ศึกษ

เว็บไซต์ทางการศึกษา