การแข่งขันกีฬาวอลเลย์ชาดหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ 2565

(23-24 ก.ค.2565) นางปาลิดา พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ได้มอบหมายให้นายปัญญารัตน์ แสนเมืองแก้ว ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 และนางสวาวธนาพร ก้อนเงิน ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์ชาดหาด ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสระแก้ว ประจำปี งบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ ** รุ่นอายุ14ปี หญิง ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ** รุ่นอายุ17ปี หญิง ได้รางวัลชนะเลิศเเละรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เว็บไซต์ทางการศึกษา